info@evanscoolants.nl
+31 (0)76 581 1318

Conversies

De belangrijkste reden om over te stappen op Evans waterloze koelmiddelen is, dat hiermee alle water gerelateerde problemen worden geëlimineerd, terwijl de betrouwbaarheid en de levensduur van de motor worden vergroot. Met name oververhitting, corrosie, erosie, drukopbouw en spontane ontsteking worden voorkomen.

De conversie van een waterhoudend koelmiddel naar een Evans product is een eenvoudig proces, dat door iedereen met basale technische vaardigheid kan worden uitgevoerd, mits men zich aan onderstaande instructies houdt. Hoe lang een conversie duurt is afhankelijk van diverse factoren, zoals: ervaring, motorontwerp en de aanwezige werkplaatsfaciliteiten. De enthousiaste doe-het-zelver zal ongeveer twee uur moeten inplannen voor deze klus, terwijl een professionele monteur aan een uur genoeg heeft. Door meerdere motoren tegelijk te behandelen, zal de gemiddelde tijd per motor drastisch verminderen, naar mate het vertrouwen en de ervaring toenemen. De Evans monteurs zijn doorgaans binnen 60 minuten klaar met een motorfietsconversie, soms zelfs sneller.

Voor de conversie van een motorblok dat reeds met een waterhoudend koelmiddel is gevuld, is het nodig om onderstaande stappen 1 t/m 24 te volgen. Wanneer het motorblok echter “droog” is, dan hoeft u slechts het koelsysteem te vullen met het toepasselijke Evans koelmiddel en te zorgen dat het hele systeem grondig is ontlucht, zoals is te lezen in onderstaande stappen 22 t/m 24.

Evans Prep Fluid is hygroscopisch en speciaal ontwikkeld om alle achtergebleven waterhoudende koelvloeistof te absorberen nadat het systeem is afgetapt. Dit is nodig, omdat niet elk onderdeel van het systeem door middel van de zwaartekracht kan worden geleegd. Het zou veel te lang duren om alle pijpen en slangen en dergelijke los te maken. Een “opruimvloeistof” is de meest praktische manier om alle waterhoudende koelvloeistof te verwijderen. De Prep Fluid is geen chemische motorreiniger, maar het spoelproces en het aftappen zullen zeker helpen om achtergebleven vaste deeltjes te verwijderen.

Mocht u voor of tijdens de conversie vragen hebben, neem dan vooral contact op met Evans of een van onze aangesloten conversiecentrales.

 1. Ga niet aan het werk als de motor nog heet is, draag de juiste beschermende kleding en lees alle instructies voordat u begint.
 1. Controleer, indien mogelijk, de totale koelvloeistofcapaciteit, om zeker te zijn dat u voldoende Prep Fluid en/of Evans koelmiddel heeft om de conversie af te maken. Als u deze informatie niet kunt vinden, tap dan het koelsysteem af en meet de hoeveelheid koelvloeistof. Vergroot deze hoeveelheid met 10% ter compensatie van koelmiddel dat niet kan worden afgetapt.
 1. Vind de aftapklep of -dop en controleer of deze kan worden geopend. Het heeft geen zin om door te gaan wanneer het motorblok niet kan worden afgetapt.
 1. Start de motor en laat hem warm worden. Zet, indien van toepassing, alle verwarmingssleuven open en laat ze open.
 1. Wanneer de motor op temperatuur en op druk is, controleer dan het koelsysteem op bestaande lekken of sterk versleten onderdelen.
 1. Voer de nodige reparaties uit om te zorgen dat het koelmiddelsysteem niet meer lekt. Deze stap is altijd van toepassing, of u nu een Evans conversie uitvoert of slechts uw koelmiddel vervangt. Let op: Hoewel het gebruik van Evans koelmiddelen zorgt voor minder druk op slangen, radiateurnaden etc., kunt u bij kleine lekkages toch beter het betreffende onderdeel vervangen voordat u verder gaat met de conversie.
 2. Laat de motor en het koelmiddel afkoelen.
 1. Verwijder voorzichtig de radiateur- of expansievat-afsluiter.
 1. Plaats een opvangbak van voldoende grootte onder de aftapopening.
 1. Open de aftapklep of verwijder de plug en laat het waterhoudende koelmiddel weglopen in de opvangbak. Dit kan enige minuten duren.
 1. Zodra het merendeel van het waterhoudende koelmiddel is afgetapt, kan het helpen om via de bovenste slang van de radiateur lucht in het systeem te blazen, onder lagedruk. Dit is niet absoluut noodzakelijk, omdat de Prep Fluid alle achtergebleven water zal absorberen, maar als 90-98% van het waterhoudende koelmiddel tijdens het aftappen kan worden verwijderd, dan kunt u de Prep Fluid twee of meer keer gebruiken.
 1. Zodra alle waterhoudende koelvloeistof is afgetapt, meet u het totale volume (in liters) en voert u het af conform het, op verzoek verkrijgbare, Evans Safety Data Sheet. (Fig. 2)
 1. Als aanbevolen in stap 6; repareer of vervang alle versleten of lekkende onderdelen van het koelsysteem.
 1. Sluit de aftapklep of plaats de aftapplug terug. Sluit de bovenste slang weer aan en zorg dat alle klemmen goed zijn aangedraaid, etc.
 1. Vul het koelsysteem met voldoende Prep Fluid om een goede circulatie mogelijk te maken. Hoewel u soms minder Prep Fluid kunt gebruiken dan het normale koelmiddelvolume, is ons advies om het systeem tot het normale niveau te vullen.
 1. Laat de afsluiter van de radiateur of het expansievat open, zodat het systeem goed kan ontluchten.
 1. Laat de motor lopen totdat de normale gebruikstemperatuur bereikt is.
 1. Het koelmiddel zet uit wanneer de temperatuur van de motor en het koelmiddel stijgt. Ook kunnen luchtbellen zorgen dat er koelmiddel uit de radiateur of het expansievat spat. Neem toepasselijke maatregelen om te zorgen dat er geen Prep Fluid (of koelmiddel) op de uitlaat kan komen. Zowel 50-50 waterhoudende koelmiddelen als Evans Coolants kunnen ontvlammen onder extreme omstandigheden, zoals een zeer hete (bijna roodgloeiende) uitlaat.
 1. Wanneer alle lucht uit het systeem is verdwenen en de Prep Fluid is bijgevuld tot het normale systeemvolume, plaats dan de dop weer terug op de radiateur of het expansievat.
 1. Controleer het koelsysteem op lekkage. Zoals in stap 6 al aangegeven, ontwikkelen Evans koelmiddelen veel minder druk op het systeem dan waterhoudende koelmiddelen, dus de bedoeling is om lekken te voorkomen. Echter, wanneer deze motor al de neiging tot lekken vertoonde, dan adviseren we de Prep Fluid een week te laten zitten om zeker te zijn dat er nergens lekkages aanwezig zijn.
 1. Herhaal stappen 7 t/m 12 (lees hier “Prep Fluid” in plaats van de woorden “waterhoudende koelvloeistof”). Zoals gezegd; de Prep Fluid kan meermaals gebruikt worden, mits bewaard in een goed afgesloten container.
 1. Vul nu het koelsysteem met het juiste Evans koelmiddel voor deze motor, dus Powersports voor cross- en offroad motoren, Aero Cool 180° voor Rotax vliegtuigmotoren, etc. Vul het systeem tot hetzelfde niveau als gebruikelijk voor waterhoudende koelmiddelen. Let op: Evans koelmiddelen zetten ongeveer 7% (volume) uit, vergeleken met 6% (volume) voor de 50-50 waterhoudende koelmiddelen, maar ze genereren slechts ¼ van de dampdruk.
 1. Herhaal de stappen 14 t/m 19 (lees hier “Evans koelmiddel” in plaats van de woorden “Prep Fluid”).
 1. Plak de rode aluminium sticker met de woorden 'Evans - Do Not Add Water' op de radiator- of expansievat-dop en de extra plastic stickers op duidelijk zichtbare plaatsen onder de motorkap en in het motorcompartiment.

Indien bij motoronderhoud het koelsysteem moet worden afgetapt, zorg dan dat Evans koelmiddel schoon wordt opgevangen en wordt opgeslagen in een goed afgesloten container tot het weer gebruikt kan worden in de motor. Dit is nodig om te voorkomen dat hygroscopische absorptie plaatsvindt van water uit de lucht; dit zou de eigenschappen van het waterloze koelmiddel kunnen beïnvloeden.


Fig1: Draining coolant from the lowest point of the system

Fig2: Verify the volume of the drained coolant is equal to the expected system volume

Fig3: Fill with Prep Fluid to remove any residual water left in the system

Fig4: Leave the radiator cap/ expansion cap off when running up to temperature

Fig5: Fill with the appropriate Evans Coolant