info@evanscoolants.nl
+31 (0)76 581 1318

Chemische beperkingen van water

Water is goedkoop en altijd voorhanden, maar het is ook de oorzaak van corrosie in het motorkoelsysteem.

Wanneer water wordt verhit, wordt een aanzienlijk deel van de opgeloste zuurstof afgestoten, maar als het afkoelt, dan neemt het weer opnieuw zuurstof op. Dit proces leidt tot een voortdurende corrosiecyclus, nog versterkt bij oudere voertuigen zonder expansievat.

Water gedraagt zich als een elektrolyt wanneer er vaste stoffen, zoals mineralen zoals kalk, in opgelost zijn. Dit bevordert galvanische corrosie; edele metalen worden geofferd voor minder edele metalen – dit manifesteert zich in zichtbare putjes in het oppervlak (pitting).

Corrosie verminderende formules zijn vele malen aangepast, in de loop der jaren, maar niet altijd ten goede. Op nitriet, silicaat, borium en azool gebaseerde producten bestaan al jaren, met als meest recente aanwinst corrosie-remmers op basis van organische zuren. Deze OAT-formules (Organic Acid Technology) zijn vaak op de markt gezet als ‘Long-Life’, gebaseerd op hun levensduur van vijf jaar, vergeleken met de 1-2 jaar voor de standaard antivries formules.

Hoewel OAT-EG-Water mengsels tegenwoordig in bijna alle nieuwe automotoren worden gebruikt, toch blijken ze minder succesvol in oudere voertuigen en zware dieselmotoren (HDDE). Na jarenlange ervaring met OAT-producten, schakelen veel HDDE-fabrikanten en vlootmanagers over naar nitriet en/of hybride OAT (HOAT) formules. Een reden voor deze ommekeer was dat de OAT-formules weinig bescherming bleken te bieden tegen cilinderwand slijtage.

Om de corrosieremmers op een effectief niveau te houden, is het vaak nodig om regelmatig aanvullende koeladditieven (Supplemental Coolant Additives = SCA) bij te vullen. Het is normaal dat er hierdoor teveel of te weinig SCA’s aanwezig zijn, wat weer kan leiden tot verhoogde corrosie, cilinderwand-slijtage of radiateurkanalen die dichtslibben met corrosieremmer-aanslag.

De koelmiddelen van Evans bevatten weinig zuurstof en zijn relatief slechte geleiders, vergeleken met waterhoudende koelmiddelen. Hierdoor vindt er geen metaalcorrosie plaats en blijft het koelmiddel optimaal werkzaam. Hierdoor dragen de Evans waterloze koelmiddelen terecht de titel: 4LIFE!